Samen maken we winkelen veilig!

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er in Nederland weer strengere maatregelen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Laten we daarom samen onze schouders eronder zetten om het coronavirus weer onder controle te krijgen. Wees extra voorzichtig en geef elkaar de ruimte. Volg de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen goed op.

Doet u mee?
Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom wordt de naleving van de basismaatregelen extra belangrijk. Dit zal niet gemakkelijk zijn, dat begrijpen we. Afgelopen zomer proefden we immers weer even van het ‘normale’ leven, zoals we dat gewend zijn. En dat voelde goed. Toch vragen de oplopende besmettingen weer om begrip en medewerking van iedereen. Wij doen mee! U ook?

Volg onze richtlijnen op
Bezoekt u ons winkelcentrum? Doe dit dan alleen en vermijd groepsvorming. Volg onze veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in de winkels goed op. Zo maken we winkelen samen veilig.